Visualiseringer: Sagablotterne

Maksevisualiseringer

 

Celeste og Carl
Celeste og Carl

mikmaq kul 2

 En Mi’kmaq i rød okker

Viking 2 kul

En viking halvmaske

Div. scenografiske /rekvisit visualiseringer:

RO

Sejlads

HISTOREC

Historien inde i Skjalden


MUNKSKRI
Skriveri på store pergamentstykker

 Div. visuel inspiration og baggrund

skib

mindste skala

July 1976 Viking_Touchdown rendering

Visualisering af Viking lander juli 1976

viking 2

Overskrifter kan misforstås…

Martian_face_viking

“ansigt på mars” foto fra Viking 1 orbiter

Face_on_Mars_with_Inset

Nyt billede af samme område fra Mars Reconnaissance Orbiter 2006

Viking landing

“Det her kommer ingen til at tro på…”